Privacybeleid

Welkom op https://www.wiet.info (de “Site”). We begrijpen dat privacy online belangrijk is voor gebruikers van onze site, vooral bij het zakendoen. Deze verklaring regelt ons privacybeleid met betrekking tot die gebruikers van de Site (“Bezoekers”) die bezoeken zonder zaken af te handelen en Bezoekers die zich registreren om zaken op de Site af te handelen en gebruik maken van de verschillende diensten aangeboden door
Wiet (gezamenlijk “Diensten”) (“Geautoriseerde Klanten”).

“Persoonlijk identificeerbare informatie”

verwijst naar alle informatie die de persoon identificeert of kan gebruiken om de persoon op wie dergelijke informatie betrekking heeft te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, inclusief maar niet beperkt tot naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, sociale zekerheid nummer en creditcardgegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem wordt verzameld (dat wil zeggen, zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet is gekoppeld aan een geïdentificeerde persoon.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

We kunnen basisgebruikersprofielinformatie verzamelen van al onze bezoekers. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze geautoriseerde klanten: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, profielinformatie op sociale media,

Welke organisaties verzamelen de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie, kunnen onze externe dienstverleners (zoals creditcardmaatschappijen, verrekenkantoren en banken) die diensten kunnen verlenen zoals krediet-, verzekerings- en escrow-diensten, deze informatie verzamelen van onze bezoekers en geautoriseerde klanten. We hebben geen controle over hoe deze derde partijen dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel om bekend te maken hoe zij persoonlijke informatie gebruiken die aan hen is verstrekt door bezoekers en geautoriseerde klanten. Sommige van deze derden kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend optreden als schakels in de distributieketen en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de site persoonlijk identificeerbare informatie?

We gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om de site aan te passen, om passende diensten aan te bieden en om aan- en verkoopverzoeken op de site te vervullen. We kunnen bezoekers en geautoriseerde klanten e-mailen over onderzoek of koop- en verkoopmogelijkheden op de site of informatie met betrekking tot het onderwerp van de site. We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie ook gebruiken om contact op te nemen met bezoekers en geautoriseerde klanten in antwoord op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie mag de informatie worden gedeeld?

Persoonlijk identificeerbare informatie over geautoriseerde klanten kan worden gedeeld met andere geautoriseerde klanten die potentiële transacties met andere geautoriseerde klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze bezoekers, inclusief de demografische gegevens van onze bezoekers en geautoriseerde klanten, delen met onze aangesloten bureaus en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van informatie of voor contact met ons of een instantie die namens ons optreedt.

Hoe wordt persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzameld door Wiet wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of werknemers van Wiet behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes hebben Bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen ervoor kiezen om geen ongevraagde informatie te ontvangen van of gecontacteerd te worden door ons en/of onze verkopers en gelieerde agentschappen door te reageren op e-mails zoals aangegeven, of door contact met ons op te nemen via admin@wiet.com

Koekjes

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.

We gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Service mogelijk niet gebruiken.

Worden er cookies op de site gebruikt?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. We gebruiken Cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze Bezoekers en de diensten die zij selecteren. We gebruiken ook cookies voor veiligheidsdoeleinden om onze geautoriseerde klanten te beschermen. Als een geautoriseerde klant bijvoorbeeld is aangemeld en de site langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, loggen we de geautoriseerde klant automatisch uit. Bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser instellen om cookies te weigeren voordat ze https://www.wiet.info gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de website mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze dienstverleners gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U kunt meer informatie vinden over welke cookies worden gebruikt op onze informatiepagina over cookies.

Hoe gebruikt WPLegalPages inloggegevens?

Wiet gebruikt inloggegevens, inclusief maar niet beperkt tot IP-adressen, ISP’s en browsertypes, browserversie, bezochte pagina’s, datum en tijd van bezoek, om trends te analyseren, de Site te beheren, de bewegingen en het gebruik van een gebruiker te volgen en informatie te verzamelen brede demografische informatie.

Welke partners of dienstverleners hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers en/of geautoriseerde klanten op de site?

Wiet is en zal met een aantal leveranciers samenwerkingsverbanden en andere samenwerkingsverbanden aangaan. Dergelijke verkopers hebben mogelijk toegang tot bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie op basis van een behoefte om te weten op basis waarvan geautoriseerde klanten kunnen worden beoordeeld op geschiktheid voor de service. Ons privacybeleid heeft geen betrekking op hun verzameling of gebruik van deze informatie.

Hoe beveiligt de site persoonlijk identificeerbare informatie?

Hoe beveiligt de site persoonlijk identificeerbare informatie? Al onze medewerkers zijn bekend met ons beveiligingsbeleid en onze praktijken. De persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers en geautoriseerde klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde medewerkers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. We controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers of burgerservicenummers, wordt beschermd door versleutelingsprotocollen om informatie die via internet wordt verzonden te beschermen. Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om een veilige site te behouden, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, geknoei en inbraken, en we kunnen niet garanderen dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en we zullen niet aansprakelijk zijn jegens bezoekers of Geautoriseerde klanten voor dergelijke gebeurtenissen.

Hoe kunnen bezoekers eventuele onnauwkeurigheden in persoonlijk identificeerbare informatie corrigeren?

Bezoekers en geautoriseerde klanten kunnen contact met ons opnemen om persoonlijk identificeerbare informatie over hen bij te werken of om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren door ons een e-mail te sturen op admin@wiet.com.

Kan een bezoeker persoonlijk identificeerbare informatie die door de site is verzameld, verwijderen of deactiveren?

We bieden bezoekers en geautoriseerde klanten een mechanisme om persoonlijk identificeerbare informatie uit de database van de site te verwijderen/deactiveren door contact op te nemen. Vanwege back-ups en records van verwijderingen kan het echter onmogelijk zijn om de invoer van een bezoeker te verwijderen zonder enige resterende informatie te behouden. Een persoon die verzoekt om persoonlijk identificeerbare informatie te deactiveren, zal deze informatie functioneel laten verwijderen, en we zullen persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot die persoon op geen enkele manier verkopen, overdragen of gebruiken.

Jou rechten

Dit zijn samengevatte rechten die u heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  • Het recht op toegang
  • Het recht op rectificatie
  • Het recht op verwijdering
  • Het recht om de verwerking te beperken
  • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
  • Het recht op dataportabiliteit
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • Het recht om toestemming in te trekken

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot “Kinderen”, iedereen onder de 18 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar.

Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de verstrekte contactgegevens. Als we erachter komen dat kinderen onder de 18 jaar persoonlijke informatie hebben verstrekt, zullen we de informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Naleving van wetten

Openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie om te voldoen aan de wet. We zullen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. We zullen ook persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven wanneer dit redelijkerwijs nodig is om de veiligheid van onze bezoekers en geautoriseerde klanten te beschermen.

Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?

We zullen onze bezoekers en geautoriseerde klanten op de hoogte stellen van wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de site te plaatsen. Als we ons privacybeleid echter wijzigen op een manier die zou kunnen leiden tot openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie waarvan een bezoeker of geautoriseerde klant eerder heeft verzocht om niet openbaar te maken, zullen we contact opnemen met die bezoeker of geautoriseerde klant om deze bezoeker of geautoriseerde klant toe te staan te voorkomen dergelijke onthulling.

Koppelingen

https://www.wiet.info bevat links naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze links klikt, u naar een andere website gaat. We raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, aangezien hun privacybeleid kan verschillen van het onze.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via admin@wiet.com


Laatst bijgewerkt: May 4, 2023